Budowa studni na własny użytek jest nadal bardzo częstym rozwiązaniem w celu zaopatrzenia domu czy działki w wodę. W tym celu musimy dopełnić kilku formalności oraz przemyśleć, jaka technologia budowy będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom.

Sprawdź Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Gdy już mamy lub dopiero kupujemy działkę, warto zwrócić uwagę na informacje zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W nim powinniśmy znaleźć informacje związane z możliwością budowy studni. Gdy gmina nie ma planu, musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Generalnie jednak praktycznie na każdej działce możemy wybudować studnię.

Dobierz odpowiednią technologię

Rodzaj studni na działce zależy od tego, jaka jest jej budowa geologiczna. Wobec tego warto zlecić odpowiednie badania geofizyczne, które pozwolą na określenie miejsc, gdzie będziemy mogli studnię wykonać. Aktualnie najczęściej wykorzystuje się wiertnice do studni, które pozwalają na szybkie dowiercenie się do warstw wodonośnych. Najlepiej skontaktować się z dobrą firmą, która zajmuje się budową studni od A do Z. Wtedy będzie mogła ona doradzić nam odpowiednią technologię i przeprowadzić wszystkie potrzebne prace.

Czy na budowę studni potrzebne jest pozwolenie?

Zasadniczo nie jest ono konieczne wtedy, gdy chcemy wybudować studnię pobierającą wodę z pierwszego poziomu wodonośnego. Podobnie jest wtedy, gdy chcemy wybudować studnię wierconą, do której wykorzystywane są wiertnice do studni. Dotyczy to studni do głębokości nie większej niż 30 metrów (ważna jest głębokość odwiertu), gdy dziennie będziemy pobierali mniej niż 5 m3 wody na dobę. W powyższych przypadkach należy tylko zgłosić zamiar budowy.

Jakie dokumenty musimy zgromadzić?

W celu zgłoszenia zamiaru budowy studni musimy przygotować oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, projekty i inne wymagane przez gminę dokumenty. Gdy w ciągu 30 dni od złożenia nie otrzymamy sprzeciwu, możemy zacząć budowę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here