Za przedstawiciela tego gatunku uznaje się Salvadora Dali, ale tak naprawdę to nie on zapoczątkował w sztuce kierunek zwany surrealizmem. Twórcą „Epoki snów” był André Breton, który w roku 1924 opublikował pierwszy manifest surrealistyczny, wyznaczając tym samym kierunek tej psychodelicznej epoce w sztuce, która oscylowała na granicy jawy i snu.

Historia i charakterystyka surrealizmu

Podobnie jak inne kierunki sztuki współczesnej, tak i surrealizm stawał przeciwko utartym kanonom, malarstwu akademickiemu, historycznemu, pejzażowemu. Wyznaczył nieoczywistą drogę twórczą, która była gdzieś na granicy tego co realne i nierealne. Ogromny nacisk stawiała na psychoanalityczne podejście do odczytywania obrazu, jak i treści w nim zawartych, dlatego tak często surrealizm określa się mianem kierunku marzeń sennych. Te niecodzienne przedstawienia surrealistów, nowoczesne obrazy do salonu, ich psychologiczne oraz filozoficzne podejście do tematu dzieła, wzięło się także z aktywnego w tamtym czasie zafascynowania psychoanalizą, nie tylko tą freudowską.

Datuje się, że sam surrealizm jako kierunek powstał w roku 1925 we Francji za sprawą wspomnianego już wyżej André Bretona. Wtedy też po raz pierwszy odbyła się wystawa surrealistów. Według Bretona definicja surrealizmu brzmi: „Czysty automatyzm psychiczny, dzięki któremu zamierza się wyrażać ustnie lub pisemnie, lub za pomocą dowolnej innej metody realne działanie myśli. Przekaz myśli bez jakiejkolwiek kontroli rozumu, bez zamierzeń estetycznych czy moralnych”.

Surrealizm – nieświadome malarstwo

Surrealiści tworzyli mechanicznie, nieświadomie, wydobywając ze swojego umysłu najbardziej niespotykane i nieoczywiste obrazy. Przez wielu uznawane za pozbawione sensu, jednak ostatecznie surrealiści doczekali się ogromnej liczby odbiorców, która chciała przez tego rodzaju sztukę przeżyć swoiste katharsis.

Surrealizm to nowoczesne malarstwo do salonu, jak i głębokie, wnikliwe studium ludzkiej psychiki, które ma nieskończone pole interpretacji. Nie jest dosłowne i oczywiste, ale bynajmniej nie jest pozbawione sensu – wręcz przeciwnie. Malarstwo surrealistyczne łatwiej jest zrozumieć osobom, które choć w stopniu podstawowym zapoznały się z psychoanalizą Sigmunda Freuda, czy Carla Gustava Junga, z których założeń czerpali surrealiści.

Surrealizm to także swego rodzaju twórcza prowokacja, a tym słowem w swojej twórczości jak i życiu lubił się „bawić” Salvador Dali. Postać nietuzinkowa, niejednokrotnie kontrowersyjna, pełna ducha swoich czasów. Wymyślił własną cechę, która charakteryzowała jego twórczą, a którą nazywał „paranoiczno-krytyczną”. Jego malarstwo miało ogromny wpływ na sztukę, także tą nowoczesną i do dziś jego malarstwo jest inspiracją dla młodych twórców i ich dzieł, które można znaleźć na przykład tutaj: https://www.gallerystore.pl/obrazy-do-salonu

Dali nie tylko wyznaczał kierunki, ale był kreatorem mody, poglądów, języka twórczego, a także myśli filozoficznej. Postać nieodgadniona do dziś, tak jak i jego sztuka, która zarówno zdobi salony i wieńczy centralne miejsca w domu, ale też dostarcza ogromnego pola do interpretacji i zadumy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here