Pracownicy spędzają w biurach znaczną część swojego dnia, dlatego dla ich dobrego samopoczucia i efektywności konieczne jest zapewnienie im właściwych warunków pracy. Bardzo istotna jest kwestia oświetlenia stanowisk. Przedstawiamy zasady, którymi należy się kierować przy projektowaniu oświetlenia dla przestrzeni biurowej.

Dlaczego oświetlenie jest tak ważne?

Wzrok jest jednym z najbardziej aktywnych zmysłów, dlatego dbanie o niego powinno być priorytetem dla każdego człowieka. Szczególnie do serca powinni wziąć sobie tę radę pracownicy biurowi, których wzrok jest jednym z podstawowych „narzędzi” pracy.

Jak mówi Kodeks pracy, to pracodawca jest odpowiedzialny za zdrowie i życie pracowników. Dbać o nie może poprzez zapewnienie im bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, wykorzystując do tego osiągnięcia nauki i techniki. Do najważniejszych elementów jakie składają się na komfort pracy należy odpowiednie oświetlenie.

Właściwie zaprojektowane oświetlenie przekłada się na wygodę widzenia pracowników, a tym samym ułatwia im wykonywanie obowiązków zawodowych. Dzięki temu zwiększają oni swoją efektywność, mają lepsze samopoczucie, a nawet lepszy nastrój – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę INTERBIURO.

Światło dzienne

W biurach istnieje obowiązek doświetlania stanowisk pracy światłem dziennym, które w połączeniu z kontaktem wzrokowym ze środowiskiem zewnętrznym ma świetny wpływ na komfort pracy i zdrowie pracowników. Co więcej, naturalna zmienność światła dziennego stanowi zmienne modelowanie przestrzeni. Może być ono głównym lub dodatkowym oświetleniem stanowisk pracy, a także źródłem potencjalnych oszczędności energii elektrycznej.

Prawidłowe oświetlenie – potrzeby pracownika

Normy i przepisy, które dotyczą sposobu oświetlania miejsca pracy wynikają z różnych, potencjalnych potrzeb pracowników. Należą do nich wygoda widzenia, wydolność wzrokowa oraz bezpieczeństwo. Jako, że biuro zalicza się do pomieszczeń pracy stałej, musi spełniać wymagania, które dotyczą m.in. dostępu do oświetlenia naturalnego i sztucznego. Niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń biurowych wymienia się jako jeden z najbardziej niebezpiecznych i najbardziej szkodliwych czynników jakie mogą wystąpić w procesie pracy.

Aby przestrzeń biurową można było uznać za prawidłowo oświetloną, trzeba zwrócić uwagę na:

  • swobodny dostęp do światła,
  • czystość szyb w oknach i świetlikach (muszą przepuszczać odpowiednią ilość światła i chronić przed wpadaniem promieni słonecznych),
  • oświetlenie elektryczne (muszą mieć parametry zgodne z Polskimi Normami oraz być niezależne od światła dziennego),
  • wybór rodzaju oświetlenia w biurze (zależeć powinno od wymaganego poziomu natężenia dla konkretnego rodzaju pracy biurowej, normowe, wymagane natężenie miejsca pracy 500 lux )
  • zróżnicowanie natężenia oświetlenia miejsca pracy z komputerem,
  • rozmieszczenie oświetlenia ( tak, by zapewnić odpowiednie parametry dla stanowiska pracy)

Odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy to obowiązek, który pracodawca powinien spełnić bezwzględnie, mając na uwadze nie tylko komfort pracy i zdrowie pracowników, ale także ich wydajność i efektywność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here