Rodzaje przepływomierzy i ich zastosowanie

0
3607

Przepływomierze są przyrządami powszechnie stosowanymi do pomiaru strumienia, masy lub objętości materii poruszającej się przez powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu. Oto najczęściej stosowane rodzaje przepływomierzy i ich zastosowania.

Podział przepływomierzy ze względu na konstrukcję

Z uwagi na rozwiązania zastosowane w konstrukcji przepływomierzy, można podzielić je na 3 grupy:
1. Przepływomierze mechaniczne.
2. Przepływomierze falowe, ultradźwiękowe i optyczne.
3. Przepływomierze oparte na prawie indukcji elektromagnetycznej.

Najstarsze i najprostsze przepływomierze stosowane są do pomiaru przepływu cieczy i wykorzystują zasady mechaniki płynów.

Gdzie wykorzystuje się przepływomierze?

Najpopularniejszym zastosowaniem przepływomierzy, jest pomiar zużycia wody z wodociągów. Przepływomierze stosowane są również w punktach poboru gazu ziemnego, czy na stacjach benzynowych.

Przepływomierz elektromagnetyczny – nowoczesny i precyzyjny

Przepływomierze elektromagnetyczne służą do pomiaru cieczy będących przewodnikami prądu. W zależności od rodzaju mogą mierzyć również przepływ mieszanin ciekłych i pulpy, pod warunkiem, że substancje te są przewodnikami prądu. Przepływomierze tego typu są urządzeniami dokładnymi, umożliwiającymi precyzyjne pomiary przepływu cieczy w instalacjach zamkniętych. Mają zastosowanie w wielu dziedzinach, między innymi w gospodarce wodno-ściekowej, w przemyśle chemicznym, energetycznym, spożywczym, wydobywczym i wielu innych. Właśnie ten rodzaj przepływomierzy służy do pomiaru przepływu wody pitnej oraz do pomiaru ilości nalewanych soków, mleka oraz innych substancji spożywczych podczas ich konfekcjonowania.
Przepływomierze elektromagnetyczne mierzą przepływ cieczy w dwóch kierunkach i wyposażone mogą być w szereg przydatnych funkcji, takich jak:
– kilka liczników objętości,
– sygnalizacja pustego rurociągu,
– dozowanie,
– rejestracja zaniku zasilania,
– wydruki wyników pomiaru,
– samodiagnostyka.

Przepływomierze elektromagnetyczne są obecnie najbardziej precyzyjnym narzędziem do pomiaru przepływu cieczy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here