odśnieżanie dachów

O śniegu często mówimy “biały puch” -mając w wyobraźni drewniany domek, malowniczo obsypany śniegiem stojący na skraju lasu, pokryty białą poduchą  śniegu w otoczeniu  malowniczych pól i łąk a przez okno domu widać tańczący ogień w kominku.

Większość z nas marzy o takim widoku, a już najbardziej o przebywaniu i odpoczynku w takiej sielskiej chatce – to wyobraźnia i marzenie. A rzeczywistość?

A rzeczywistość jest taka, że jak spadnie spora warstwa białego puchu, to znak, że czas wyciągnąć z szopy czy garażu łopatę do śniegu i rozpocząć żmudną pracę usuwania śniegu zarówno z drogi, podjazdu jak i z dachu.

Czy musimy obowiązkowo taką pracę wykonywać? Kto odpowiada za przeprowadzenie takich prac, jakie są przepisy i ewentualne kary za niestosowanie się do przepisów, jakie są zagrożenia wynikające z niedopełnienia obowiązków – o tym przeczytasz poniżej!

Odśnieżanie dachów – prawo budowlane

odśnieżanie dachów

Odśnieżanie dachów i konieczność jego przeprowadzenia w budynkach prywatnych jak i obiektach komercyjnych reguluje Prawo Budowlane – art.61, który mówi, że: „właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: (…) intensywne opady atmosferyczne (…), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

Co prawda przepis ten i wspomniany artykuł jest dość ogólnie sformułowany, jednak jest zawsze podstawą prawną dla właściciela lub zarządcy budynku czy obiektu zobowiązując go do zapewnienia bezpieczeństwa przebywających wewnątrz budynku mieszkańców lub pracowników, jak i korzystających z niego na zewnątrz.

Oznacza to m.in. istnienie obowiązku odśnieżania dachu, usuwania sopli, nawisów śnieżnych, które mogą zagrażać uszkodzeniu konstrukcji budynku oraz ludziom czy samochodom.

Ile waży śnieg

śnieg na dachu

Wspomniany na początku biały puch ma swoją wagę i to niejednokrotnie naprawdę sporą.

 • Waga śniegu nie zawsze jest taka sama i zależy od wielu czynników:
 • od klimatu,
 • od wysokości nad poziomem morza,
 • miejsca,
 • od czasu zalegania pokrywy śnieżnej na danej powierzchni,
 • od grubości warstwy śniegu.

Do obliczania przyjmuje się średnią orientacyjną wartość ciężaru objętościowego śniegu podaną w normie obowiązującej w Polsce .

Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem wyznacza się zgodnie z podziałem terenu kraju na strefy obciążenia (mamy ich V) – są one zróżnicowane pod względem wielkości tego obciążenia.

Ogólnie przyjmuje się, że ciężar:

 • świeżego śniegu wynosi  1 kN/m3,
 • osiadłego przez kilka godzin lub kilka dni po opadach wynosi 2 kN/m3,
 • starego -kilka tygodni lub miesięcy po opadach wynosi 2,5-3,5  kN/m3,
 • mokrego – 4 kN/m3.

1 kN ( kiloniuton) masy równy jest 101,97 kg  – czyż niezaskakujące jest to, że w 1m3 jest ponad 100 kg białego puszku?

Obowiązek odśnieżania dachów – do kogo należy

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek m.in. odśnieżania dachu, który powinien posiadać wiedzę na temat stanu technicznego zarówno dachu jak i konstrukcji budynku, powinien wiedzieć, jakie jest dopuszczalne obciążenie dachu i całej konstrukcji, znać wszelkie normy i przepisy dotyczące użytkowania obiektu.

To właśnie właściciel lub zarządca decyduje, kiedy ma przeprowadzić usuwanie śniegu z dachu – nie jest to łatwe, gdyż trudno określić, czy śnieg zalegający na dachu już wymaga usunięcia, czy jeszcze można z tym zaczekać.

Logiczne zatem jest, że łatwiej jest usunąć świeży śnieg niż taki, który zalega od wielu dni -nie warto czekać, aż grubość pokrywy śnieżnej będzie taka, że stanowić będzie niebezpieczeństwo zbyt dużego obciążenia śniegiem i może zagrozić konstrukcji zarówno dachu jak i budynku.

Odśnieżanie dachu powinien  przeprowadzić właściciel, zarządca lub specjalistyczna firma wynajęta przez któregoś z nich, bądź przeszkoleni pracownicy zakładu pracy, na którego terenie stoi dany budynek.

Odśnieżanie dachu – kiedy należy to robić

odśnieżanie dachu

W tej kwestii również nie ma szczegółowych przepisów, które by jasno określały, kiedy należy przystąpić do odśnieżania – tu niejednokrotnie należy liczyć na zdrowy rozsądek i odpowiedzialność właściciela budynku, który znając normy obciążenia śniegiem dachu, oceniając ilość śniegu
na dachu i ewentualną warstwę lodu zarządzi odśnieżanie.

Zazwyczaj decyzja o odśnieżaniu podejmowana jest wtedy, kiedy opady
są obfite, mokre i ryzyko obciążenia śniegiem dachu jest wysokie.

Jeśli dodatkowo nastąpi krótkotrwała odwilż, z dachu wiszą sople lub nawisy ze śniegu, dodatkowo poprószy znów śniegiem i na lekko odtajanej powierzchni znów utworzy się kolejna warstwa utworzona przez świeży śnieg, to odśnieżanie jest wręcz koniecznością.

Respektując zapisy prawa budowlanego i zdrowy rozsądek, oceniając obciążenie dachu śniegiem, obliczając to obciążenie do wielkości powierzchni dachu, oraz oceniając, w jakim stanie technicznym jest dach, przystępujemy do odśnieżania.

Jak odśnieżyć dach – poradnik

odśnieżanie dachu

Dach jest dachowi nierówny, gdyż dachy różnią się wieloma aspektami, jak:

 • powierzchnią,
 • kątem nachylenia,
 • bliskością innych budynków, obiektów,
 • bliskością dróg, jezdni, chodników, parkingów.

W związku z tymi różnicami inaczej prowadzone są prace dla poszczególnych dachów i najlepiej jest zlecić to zadanie profesjonalistom, którzy są odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy na wysokości – sprawdź szczegóły.

Mając stromy dach, wydawać by się mogło, że nie będziemy mieć problemu
z odśnieżaniem – bardziej problematyczny do odśnieżania jest dach płaski.

Planując prace na wysokości należy zadbać o bezpieczeństwo zarówno osób pracujących na dachu jak i przechodniów, czy przejeżdżających samochodów – należy odizolować taśmą, tablicą informacyjną przyległy teren a jeśli mamy w zamiarze usuwanie nawisów śnieżnych czy sopli, prócz taśm powinniśmy oddelegować jednego pracownika, by zabezpieczył teren
i ostrzegał przechodniów, którzy mogą przechodzić pod dachem.

Wszelkie prace na wysokości powinny być prowadzone z zachowaniem odpowiednich zasad odśnieżania zależnych od konstrukcji dachu oraz znajomości przepisów BHP – korzystając z usług firmy odśnieżającej dachy możemy mieć pewność, że takowe zostaną zachowane.

Poza tym mamy pewność, że profesjonalne firmy prowadzące prace na wysokości, szczególnie bezpośrednio przy krawędzi dachu będą mieć założone specjalne uprzęże, które wpięte zostaną do odpowiednich punktów asekuracyjnych.

Odpowiedni sprzęt, który jet przeznaczony i atestowany do tego typu prac jest dość drogi, więc zatrudniając firmę zewnętrzną nie musimy go zakupywać, przeprowadzać badań wysokościowych dla pracowników i nie musimy ich szkolić w tym zakresie, oraz w zakresie ratownictwa w razie nieszczęśliwego wypadku – to za nas zrobi właściciel firmy. Poza tym należy w tym miejscu należy wspomnieć, że taki sprzęt, który ma zapewnić bezpieczeństwo, chroni przed upadkiem powinien być regularnie serwisowany i przechowywany w odpowiednich warunkach.

Kary za nie odśnieżony dach

Prawo przewiduje nałożenie kary dla właściciela lub zarządcy budynków
za nie dopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i usuwania sopli – tak wynika z cytowanej powyżej ustawy.

Zgodnie z zapisami ustawy niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachu jest karane mandatem, a nawet z tego powodu można trafić do więzienia -do roku pozbawienia wolności.

Mandat może wystawić zarówno straż miejska, jak i policja lub inspektor nadzoru budowlanego.

W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie nienależytego stanu technicznego budynku grożącego zawaleniem przez zbytnie obciążenie dachu śniegiem, inspektor nadzoru budowlanego może dodatkowo skierować sprawę
do sądu.

Na podstawie powyższych informacji zadajmy sobie pytanie – czy warto ryzykować utratę wolności, zniszczenie konstrukcji czy życia ludzkiego unikając dopełnienia ustawowego obowiązku?

To pytanie pozostawimy bez odpowiedzi…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here