Optymalizacja kosztów to nie tylko ograniczenie wydatków, ale przede wszystkim racjonalne zarządzanie budżetem, jakim dysponujemy. Dom czy inny budynek jest inwestycją wymagającego dużego budżetu. Każdy, kto decyduje się na budowę, musi być świadomy kosztów, jakie będzie musiał ponieść oraz własnych możliwości finansowych. Optymalizacje kosztów należy wdrożyć już na etapie tworzenia projektu, czyli fundamentów dla naszej inwestycji.

Szacowanie kosztów na etapie projektowym

Zanim zostanie przygotowany projekt, musi powstać koncepcja, czyli ogólny zarys, przedstawiający możliwości zabudowy konkretnego gruntu. To na tym etapie bardzo często powstaje wizualizacja budynku, która dostarcza również podstawowych informacji dotyczących planowanej inwestycji.  Na podstawie wizualizacji przygotowuje się projekt budowlany, będący dokumentem podlegającym prawnemu zatwierdzeniu. Kolejny etap to projekt wykonawczy uzupełniający wcześniej sporządzony projekt budowlany. Stanowi on dokładną instrukcję wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu.

Każdy z powyższych etapów dostarcza zamawiającemu coraz więcej informacji na temat planowanej inwestycji. Ma on możliwość coraz dokładniejszego szacowania kosztów, dzięki czemu może podejmować racjonalne decyzje dotyczące wykorzystywanych technologii i poszczególnych parametrów.

Projektowanie optymalne

„Optymalny”, czyli najlepiej dopasowany do konkretnych warunków, najlepszy z możliwych. W przypadku projektowania budynku oznacza to, iż projekt jest nie tylko dostosowany do wymogów i możliwości danego gruntu, ale również możliwości finansowych zamawiającego oraz jego oczekiwań pod względem jakości.

Nie wszyscy projektanci konstrukcji stosują optymalizację kosztów budowy, a już na pewno nie wszyscy projektują optymalnie. Przykładem firmy, która w sposób szczególny zwraca uwagę na ten aspekt, jest figura.team. Uwzględnia ona każdy detal i najmniejszy szczegół, który można poprawić, zmienić lub udoskonalić w celu zmniejszenia kosztów budowy, jednocześnie zachowując lub zwiększając jakość inwestycji oraz bezpieczeństwo budynku. To firma, która projektuje optymalnie, stosując często niestandardowe podejścia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here