Jak wygląda przebieg audytu energetycznego

Coraz większa popularność audytów energetycznych nie powinna nikogo dziwić. To znakomita metoda na zmniejszenie kosztów, które generuje zużycie energii w budynku. Odciążenie portfela właściciela obiektu oznacza również odciążenie środowiska naturalnego. Przebieg audytu możemy podzielić na kilka etapów-poziomów, które opisujemy pokrótce poniżej.

Poziom 1 – znaczące zmiany przy niewielkich wydatkach

Już początek audytu energetycznego wymaga ścisłej współpracy z zamawiającym go klientem. Rozpoczyna się bowiem przeprowadzeniem przez specjalistę wywiadu dotyczącego zasad funkcjonowania obiektu i wszelkich związanych z tym problemów. Po bezpośredniej rozmowie przychodzi czas na zapoznanie się z dokumentacją – trudno przecież oczekiwać, że wszystkie niezbędne informacje znajdują się w pamięci zarządcy. Audytor powinien mieć do dyspozycji materiały źródłowe przedstawiające rozwiązania techniczne zastosowane w badanym budynku i rachunki za energię sięgające trzy lata wstecz. Wyposażony w tę wiedzę przystępuje on do analizy kosztów energii i przygotowuje rozkład zużycia energii z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Aby być pewnym swojej opinii, specjalista musi jeszcze dokonać obchodu budynku. Po naocznym zapoznaniu się z obowiązującym w nim systemem zarządzania możliwe jest przygotowanie raportu końcowego. Znajdują się w nim rekomendacje niskokosztowe lub nie wymagające żadnego nakładu pieniężnego. Należy je oczywiście omówić z klientem.

Poziom 2 – koszty, które oznaczają oszczędności

Audyt energetyczny na kolejnym, drugim poziomie, zawiera wszystkie elementy opisane powyżej, ale jest uzupełniony o kilka innych czynności. Bardziej techniczne podejście objawia się w nim w dogłębnej analizie systemów zużywających energię pod kątem poprawności ich działania. Na tej podstawie przygotowywane są rekomendacje wskazujące na działania, które mogłyby obniżyć zużycie energii w budynku. Audytor przedstawia konkretne wyliczenia dotyczące przewidywanych oszczędności i kosztów, jakie należy ponieść w celu ich osiągnięcia. Wskazywany jest również czas, jaki musi upłynąć, by się one zwróciły.

Poziom 3 – monitoring zużycia energii

Trzeci poziom audytu zawiera dodatkowe działania. Jego elementem jest przede wszystkim pomoc przy opracowaniu projektów wdrażania rekomendacji. Specjalista na bieżąco monitoruje zużycie energii w obiekcie i wskazuje na występujące tendencje. Dzięki temu może w czasie rzeczywistym porównywać swoje przewidywania z zaistniałymi faktami. Na tym etapie współpracy z klientem audytor staje się już niemal zarządcą obiektu od spraw związanych z administrowaniem zużycia energii.

Trudno stworzyć uniwersalne zalecenie dotyczące tego, na ile etapów audytu energetycznego się zdecydować. Każdy budynek ma swoją charakterystykę i potrzeby, różne są również możliwości finansowe zarządców. Często zdarza się, że klient, który zdecydował się na dokonanie bezkosztowych zmian na pierwszym poziomie, przekonuje się do skuteczności działań audytora i zamawia pogłębioną usługę. Warto więc dać szansę specjaliście!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here